Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Диспетчер центру комутації повідомлень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; основи трудового законодавства; накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність центр комутації повідомлень; побудову мережі зв'язку, включеної в центр комутації повідомлень; технологію оброблення неформатних повідомлень, призначення та правила роботи з диспетчерським обладнанням центру комутації повідомлень, правила виводу телеграфних повідомлень та їх критеріїв на дисплей та принтер для повторення чи запитів необхідних повідомлень, тестові програми роботи центра комутації повідомлень, технічні та технологічні характеристики обладнання, загальні принципи роботи диспетчерського обладнання центра комутації повідомлень, особливості роботи кореспондентів з автоматичними центрами, значення скорочень у службових повідомленнях, які формуються вітчизняними та іноземними центрами, обхідні шляхи магістральних каналів зв'язку та їх технологічні можливості, порядок користування диспетчерськими повідомленнями, правила охорони праці, пожежної безпеки та режиму, правила і періодичність ведення встановленої звітності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує під час чергування проходження інформації через Центр комутації повідомлень відповідно до встановлених правил. Своєчасно виконує запити Центру. Визначає причини виходу на дисплей або принтер неформатних повідомлень та вживає необхідних заходів. Працює на робочих місцях центру комутації повідомлень, читає графік центру комутації повідомлень, архів та критерії, які виводяться на принтер або дисплей. Використовує у разі потреби обхідні шляхи під час порушення зв'язку по основних каналах або в разі їх перевантаження. Організовує відновлення каналу зв'язку, який вийшов з ладу. Аналізує основні показники роботи центру комутації повідомлень. Веде оперативну документацію.