Категорія - Фахівці |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Диспетчер шахтового транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією не менше 2 років, в тому числі на даній шахті - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються діяльності дільниці шахтового транспорту; технологію виробництва робіт на шахтовому транспорті; план ліквідації аварій; обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво шахтовим транспортом з метою виконання змінного наряду щодо вивезення вантажів, подавання порожніх вагонеток, постачання матеріалів та обладнання, а також перевезення людей згідно з графіком при дотриманні правил безпеки. Забезпечує на кінець зміни необхідну розстановку вагонеткового парку, не допускаючи порушень установленого плану розподілу порожніх та скупчення в навколоствольному дворі навантажених вагонеток. Видає шляхові листи машиністам електровозів і приймає від них інформацію про прибуття составів у пункти призначення, про кількість доставлених вагонеток, а також про всі простої, аварії та інші несправності електровозів і колійного господарства відкотних виробок. Вживає заходів щодо ліквідації аварій, що виникають на транспорті, доводить до відома гірничого диспетчера шахти про те, що сталося. Здійснює оперативний контроль за рухом обладнання і матеріалів, що направляються до місць розвантажування, згідно з заявками дільниць, цехів і служб шахти. Виконує доручення гірничого диспетчера шахти, надає йому необхідну інформацію. Веде обліково-контрольну документацію у диспетчерському управлінні шахтовим транспортом відповідно до установлених форм.