Інструкція для посади "Диспетчер шахтового транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер шахтового транспорту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією не менше 2 років, в тому числі на даній шахті - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються діяльності дільниці шахтового транспорту;
      - технологію виробництва робіт на шахтовому транспорті;
      - план ліквідації аварій;
      - обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Диспетчер шахтового транспорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер шахтового транспорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер шахтового транспорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер шахтового транспорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво шахтовим транспортом з метою виконання змінного наряду щодо вивезення вантажів, подавання порожніх вагонеток, постачання матеріалів та обладнання, а також перевезення людей згідно з графіком при дотриманні правил безпеки.

2.2. Забезпечує на кінець зміни необхідну розстановку вагонеткового парку, не допускаючи порушень установленого плану розподілу порожніх та скупчення в навколоствольному дворі навантажених вагонеток.

2.3. Видає шляхові листи машиністам електровозів і приймає від них інформацію про прибуття составів у пункти призначення, про кількість доставлених вагонеток, а також про всі простої, аварії та інші несправності електровозів і колійного господарства відкотних виробок.

2.4. Вживає заходів щодо ліквідації аварій, що виникають на транспорті, доводить до відома гірничого диспетчера шахти про те, що сталося.

2.5. Здійснює оперативний контроль за рухом обладнання і матеріалів, що направляються до місць розвантажування, згідно з заявками дільниць, цехів і служб шахти.

2.6. Виконує доручення гірничого диспетчера шахти, надає йому необхідну інформацію.

2.7. Веде обліково-контрольну документацію у диспетчерському управлінні шахтовим транспортом відповідно до установлених форм.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер шахтового транспорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер шахтового транспорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер шахтового транспорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер шахтового транспорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер шахтового транспорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер шахтового транспорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер шахтового транспорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер шахтового транспорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер шахтового транспорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер шахтового транспорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер шахтового транспорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер шахтового транспорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер шахтового транспорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер шахтового транспорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер шахтового транспорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер шахтового транспорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.