Інструкція для посади "Диспетчер центру комутації повідомлень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер центру комутації повідомлень" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - основи трудового законодавства;
      - накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність центр комутації повідомлень;
      - побудову мережі зв'язку, включеної в центр комутації повідомлень;
      - технологію оброблення неформатних повідомлень, призначення та правила роботи з диспетчерським обладнанням центру комутації повідомлень, правила виводу телеграфних повідомлень та їх критеріїв на дисплей та принтер для повторення чи запитів необхідних повідомлень, тестові програми роботи центра комутації повідомлень, технічні та технологічні характеристики обладнання, загальні принципи роботи диспетчерського обладнання центра комутації повідомлень, особливості роботи кореспондентів з автоматичними центрами, значення скорочень у службових повідомленнях, які формуються вітчизняними та іноземними центрами, обхідні шляхи магістральних каналів зв'язку та їх технологічні можливості, порядок користування диспетчерськими повідомленнями, правила охорони праці, пожежної безпеки та режиму, правила і періодичність ведення встановленої звітності.

1.4. Диспетчер центру комутації повідомлень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер центру комутації повідомлень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер центру комутації повідомлень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер центру комутації повідомлень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує під час чергування проходження інформації через Центр комутації повідомлень відповідно до встановлених правил.

2.2. Своєчасно виконує запити Центру.

2.3. Визначає причини виходу на дисплей або принтер неформатних повідомлень та вживає необхідних заходів.

2.4. Працює на робочих місцях центру комутації повідомлень, читає графік центру комутації повідомлень, архів та критерії, які виводяться на принтер або дисплей.

2.5. Використовує у разі потреби обхідні шляхи під час порушення зв'язку по основних каналах або в разі їх перевантаження.

2.6. Організовує відновлення каналу зв'язку, який вийшов з ладу.

2.7. Аналізує основні показники роботи центру комутації повідомлень.

2.8. Веде оперативну документацію.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер центру комутації повідомлень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер центру комутації повідомлень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер центру комутації повідомлень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер центру комутації повідомлень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер центру комутації повідомлень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер центру комутації повідомлень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер центру комутації повідомлень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер центру комутації повідомлень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер центру комутації повідомлень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер центру комутації повідомлень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер центру комутації повідомлень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер центру комутації повідомлень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер центру комутації повідомлень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер центру комутації повідомлень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер центру комутації повідомлень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер центру комутації повідомлень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.