Інструкція для посади "Диспетчер управління повітряним рухом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер управління повітряним рухом" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 2 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Статут свого підприємства;
      - основні правила польотів України;
      - настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом;
      - технологію відповідного диспетчерського пункту;
      - льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через аеропорт, організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію;
      - авіаційну метеорологію;
      - методику аналізу метеорологічної обстановки;
      - організацію зв'язку;
      - використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому;
      - основи економіки, організації виробництва і праці у цивільній авіації;
      - безпеку життєдіяльності;
      - основи трудового законодавства. У разі планування і координації обслуговування повітряного руху на міжнародних повітряних лініях і аеропортах повинен знати правила та процедури ведення радіозв'язку із суміжними зарубіжними центрами обслуговування повітряного руху та ведення переговорів з екіпажами іноземних авіакомпаній (або їх представниками), які готуються до вильоту або прибули (виконали посадку на аеродромі).

1.4. Диспетчер управління повітряним рухом призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер управління повітряним рухом підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер управління повітряним рухом керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер управління повітряним рухом під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює всі види обслуговування повітряного руху, крім безпосереднього управління повітряним рухом.

2.2. Контролює підготовку екіпажів повітряних суден до виконання польотів, своєчасне забезпечення польотів відповідними службами аеропорту.

2.3. Володіє фактичною та прогнозованою погодою в районі свого аеродрому та аеродромів перших посадок.

2.4. Збирає, обробляє та розсилає польотну інформацію усім зацікавленим користувачам відповідно до встановленого порядку.

2.5. Вирішує завдання щодо планування та координації використання повітряного простору України.

2.6. Дає вказівки про прийом та випуск повітряних суден відповідним диспетчерським пунктам та службам аеропорту, які забезпечують польоти.

2.7. Оформлює відповідну документацію щодо видачі дозволу на виліт.

2.8. Складає і передає до відповідних служб аеропорту повідомлення про рух повітряних суден, від органів обслуговування повітряного руху інших аеропортів одержує плани вильотів, повідомлення про відкриття та закриття аеродромів, донесення про вильоти, посадки, затримки, наявність паливно-мастильних матеріалів і стан аеродромів.

2.9. Складає заявки і повідомлення про фактичний рух повітряних суден та передає їх до органів військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

2.10. Веде облікову документацію (або базу даних у комп'ютері) щодо часу відправлення і прибуття повітряних суден, номерів зайнятих місць стоянок на пероні, виконання добового плану польотів, регулярності руху повітряних суден, диспетчерських дозволів на виліт та вирулювання.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер управління повітряним рухом має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер управління повітряним рухом має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер управління повітряним рухом має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер управління повітряним рухом має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер управління повітряним рухом має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер управління повітряним рухом має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер управління повітряним рухом має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер управління повітряним рухом має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер управління повітряним рухом має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.