Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Диспетчер управління повітряним рухом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 2 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Статут свого підприємства; основні правила польотів України; настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом; технологію відповідного диспетчерського пункту; льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через аеропорт, організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію; авіаційну метеорологію; методику аналізу метеорологічної обстановки; організацію зв'язку; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому; основи економіки, організації виробництва і праці у цивільній авіації; безпеку життєдіяльності; основи трудового законодавства. У разі планування і координації обслуговування повітряного руху на міжнародних повітряних лініях і аеропортах повинен знати правила та процедури ведення радіозв'язку із суміжними зарубіжними центрами обслуговування повітряного руху та ведення переговорів з екіпажами іноземних авіакомпаній (або їх представниками), які готуються до вильоту або прибули (виконали посадку на аеродромі).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює всі види обслуговування повітряного руху, крім безпосереднього управління повітряним рухом. Контролює підготовку екіпажів повітряних суден до виконання польотів, своєчасне забезпечення польотів відповідними службами аеропорту. Володіє фактичною та прогнозованою погодою в районі свого аеродрому та аеродромів перших посадок. Збирає, обробляє та розсилає польотну інформацію усім зацікавленим користувачам відповідно до встановленого порядку. Вирішує завдання щодо планування та координації використання повітряного простору України. Дає вказівки про прийом та випуск повітряних суден відповідним диспетчерським пунктам та службам аеропорту, які забезпечують польоти. Оформлює відповідну документацію щодо видачі дозволу на виліт. Складає і передає до відповідних служб аеропорту повідомлення про рух повітряних суден, від органів обслуговування повітряного руху інших аеропортів одержує плани вильотів, повідомлення про відкриття та закриття аеродромів, донесення про вильоти, посадки, затримки, наявність паливно-мастильних матеріалів і стан аеродромів. Складає заявки і повідомлення про фактичний рух повітряних суден та передає їх до органів військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. Веде облікову документацію (або базу даних у комп'ютері) щодо часу відправлення і прибуття повітряних суден, номерів зайнятих місць стоянок на пероні, виконання добового плану польотів, регулярності руху повітряних суден, диспетчерських дозволів на виліт та вирулювання.