* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Провідний інженер Украероцентру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера Украероцентру I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; положення про Украероцентр, положення про відділ організаційно-методичного забезпечення; постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються сфери діяльності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, основи інформатики, правила користування персональним комп'ютером.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує організаційно-методичні матеріали щодо забезпечення діяльності Украероцентру. Узагальнює досвід роботи, розроблює та погоджує пропозиції щодо вдосконалення організаційно-методичного забезпечення діяльності працівників Украероцентру. Бере участь у відпрацюванні та погодженні документів, що визначають порядок діяльності користувачів повітряного простору. Бере участь у взаємодії з командними пунктами Збройних Сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади у питаннях використання повітряного простору, розробленні спеціальних завдань міністерств та центральних органів виконавчої влади України щодо використання повітряного простору, розробленні та узгодженні угод (інших документів) з процедур взаємодії між суміжними центрами обслуговування повітряного руху та центрами обслуговування повітряного руху суміжних держав. Бере участь у підготовці планів заходів щодо взаємодії з відповідними міжнародними структурами з питань використання повітряного простору та забезпечення їх виконання. Взаємодіє з структурними (регіональними) підрозділами з питань узагальнення стану та підготовки пропозицій щодо вдосконалення радіотехнічного забезпечення та автоматизованих систем керування. Бере участь у розробленні та подає пропозиції щодо удосконалення документів, що регламентують порядок використання повітряного простору, технології роботи, забезпечення якісного виконання завдань та функцій покладених на Украероцентр. Планує та веде облік професійної підготовки працівників Украероцентру, забезпечує підтримку та підвищення необхідного кваліфікаційного рівня працівників Украероцентру для виконання ними завдань в особливий період. Розробляє та подає пропозиції щодо організації та вдосконалення взаємодії з командними пунктами збройних сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади. Бере участь у взаємодії з цими органами.