* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Провідний інженер телефонного зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера телефонного зв'язку I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції та інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються організації, експлуатації телефонного зв'язку; основні технічні характеристики та принципові схеми технічних засобів зв'язку; правила технічної експлуатації, проектування, будівництва та ремонту технічного обладнання зв'язку; Закон України "Про зв'язок"; досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств щодо експлуатації та ремонту засобів телефонного зв'язку; основи економіки, організації виробництва та праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує технічну експлуатацію і розвиток способів телефонного зв'язку на підприємствах. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на забезпечення високоякісної і безперервної роботи засобів телефонного зв'язку, які підвищують надійність їх дії та вдосконалення експлуатації. Складає інструкції і готує матеріали з питань експлуатації телефонних станцій, схеми зв'язку і здійснює їх коректування. Аналізує дані про роботу телефонних станцій, навантаження на зв'язках, про використання зв'язків і каналів, виявляє потребу в нових зв'язках і реорганізацію існуючих. Розглядає техноробочі проекти на будівництво і реконструкцію телефонних станцій і робить висновки з них. Бере участь: у складанні заявок на матеріали, устаткування, запасні частини та інструменти, необхідні для технічної експлуатації та розвитку способів телефонного зв'язку; в розробленні і здійсненні заходів щодо підвищення безпеки проведення робіт. Здійснює контроль за: складанням і виконанням графіків робіт щодо перевірки технічного стану телефонних станцій підприємств, випрямних устаткувань та джерел живлення, перевіряє правильність розрахунків потреб у матеріальних ресурсах; реалізацією виділених фондів на устаткування зв'язку, кабельної продукції та запасних частин. Веде облік абонентських списків на телефонних станціях, вносить до них зміни та перевіряє відповідність списків з кросовими журналами на телефонних станціях; облік наявності технічних засобів телефонних станцій. Контролює правильність ведення технічних паспортів на обладнання телефонних станцій. Складає рознарядку на обладнання та матеріали засобів зв'язку на підприємствах; звітну документацію про виконання річних і перспективних планів будівництва, монтажу та ремонту; експлуатацію телефонного зв'язку.