* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Провідний інженер центральної заводської лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера центральної заводської лабораторії I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виробництва продукції підприємства; обладнання лабораторії та правила його експлуатації; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; технічні вимоги до сировини, матеріалів і готової продукції; перспективи технічного розвитку підприємства; методи проведення науково-дослідних робіт, технічних розрахунків та організації лабораторного контролю виробництва; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств у сфері технології та лабораторного контролю виробництва; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить науково-дослідні та експериментальні роботи з удосконалення технології виробництва, розроблення та освоєння нових видів виробів, пошуку більш економічних і ефективних матеріалів, покращення якості та збільшення випуску продукції. Здійснює лабораторні аналізи та випробування сировини, напівфабрикатів, матеріалів, конструкцій та готової продукції для визначення відповідності чинним технічним умовам і стандартам. Виконує необхідні розрахунки за проведеними аналізами, випробуваннями та дослідженнями, аналізує отримані результати і систематизує їх. Бере участь у розробленні технологічних процесів і дослідженні їх у період освоєння, розробленні та впровадженні стандартів і технічних умов на сировину, напівфабрикати, матеріали, що використовуються у процесі виробництва, а також в установленні прогресивних норм їх витрат. Розробляє та впроваджує сучасні методи досліджень і контролю технології виробництва. Досліджує причини виникнення браку продукції та бере участь у розробленні рекомендацій із запобігання йому та усунення. Стежить за правильною експлуатацією лабораторного устаткування та своєчасним поданням його на періодичну державну повірку. Надає методичну та практичну допомогу працівникам цехових лабораторій у проведенні ними досліджень та випробувань, аналізі причин виникнення браку продукції. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері лабораторного контролю виробництва, створення нових методів досліджень для визначення якості продукції.