* *
Інструкція для посади "Провідний інженер Украероцентру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер Украероцентру" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера Украероцентру I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - положення про Украероцентр, положення про відділ організаційно-методичного забезпечення;
      - постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються сфери діяльності;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, основи інформатики, правила користування персональним комп'ютером.

1.4. Провідний інженер Украероцентру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер Украероцентру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер Украероцентру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер Украероцентру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує організаційно-методичні матеріали щодо забезпечення діяльності Украероцентру.

2.2. Узагальнює досвід роботи, розроблює та погоджує пропозиції щодо вдосконалення організаційно-методичного забезпечення діяльності працівників Украероцентру.

2.3. Бере участь у відпрацюванні та погодженні документів, що визначають порядок діяльності користувачів повітряного простору.

2.4. Бере участь у взаємодії з командними пунктами Збройних Сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади у питаннях використання повітряного простору, розробленні спеціальних завдань міністерств та центральних органів виконавчої влади України щодо використання повітряного простору, розробленні та узгодженні угод (інших документів) з процедур взаємодії між суміжними центрами обслуговування повітряного руху та центрами обслуговування повітряного руху суміжних держав.

2.5. Бере участь у підготовці планів заходів щодо взаємодії з відповідними міжнародними структурами з питань використання повітряного простору та забезпечення їх виконання.

2.6. Взаємодіє з структурними (регіональними) підрозділами з питань узагальнення стану та підготовки пропозицій щодо вдосконалення радіотехнічного забезпечення та автоматизованих систем керування.

2.7. Бере участь у розробленні та подає пропозиції щодо удосконалення документів, що регламентують порядок використання повітряного простору, технології роботи, забезпечення якісного виконання завдань та функцій покладених на Украероцентр.

2.8. Планує та веде облік професійної підготовки працівників Украероцентру, забезпечує підтримку та підвищення необхідного кваліфікаційного рівня працівників Украероцентру для виконання ними завдань в особливий період.

2.9. Розробляє та подає пропозиції щодо організації та вдосконалення взаємодії з командними пунктами збройних сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади.

2.10. Бере участь у взаємодії з цими органами.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер Украероцентру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер Украероцентру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер Украероцентру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер Украероцентру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер Украероцентру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер Украероцентру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер Украероцентру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер Украероцентру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер Украероцентру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер Украероцентру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер Украероцентру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер Украероцентру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер Украероцентру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер Украероцентру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер Украероцентру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер Украероцентру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.