* *
Інструкція для посади "Провідний інженер телефонного зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер телефонного зв'язку" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера телефонного зв'язку I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються організації, експлуатації телефонного зв'язку;
      - основні технічні характеристики та принципові схеми технічних засобів зв'язку;
      - правила технічної експлуатації, проектування, будівництва та ремонту технічного обладнання зв'язку;
      - Закон України "Про зв'язок";
      - досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств щодо експлуатації та ремонту засобів телефонного зв'язку;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер телефонного зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер телефонного зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер телефонного зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер телефонного зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує технічну експлуатацію і розвиток способів телефонного зв'язку на підприємствах.

2.2. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на забезпечення високоякісної і безперервної роботи засобів телефонного зв'язку, які підвищують надійність їх дії та вдосконалення експлуатації.

2.3. Складає інструкції і готує матеріали з питань експлуатації телефонних станцій, схеми зв'язку і здійснює їх коректування.

2.4. Аналізує дані про роботу телефонних станцій, навантаження на зв'язках, про використання зв'язків і каналів, виявляє потребу в нових зв'язках і реорганізацію існуючих.

2.5. Розглядає техноробочі проекти на будівництво і реконструкцію телефонних станцій і робить висновки з них.

2.6. Бере участь: у складанні заявок на матеріали, устаткування, запасні частини та інструменти, необхідні для технічної експлуатації та розвитку способів телефонного зв'язку; в розробленні і здійсненні заходів щодо підвищення безпеки проведення робіт.

2.7. Здійснює контроль за: складанням і виконанням графіків робіт щодо перевірки технічного стану телефонних станцій підприємств, випрямних устаткувань та джерел живлення, перевіряє правильність розрахунків потреб у матеріальних ресурсах; реалізацією виділених фондів на устаткування зв'язку, кабельної продукції та запасних частин.

2.8. Веде облік абонентських списків на телефонних станціях, вносить до них зміни та перевіряє відповідність списків з кросовими журналами на телефонних станціях; облік наявності технічних засобів телефонних станцій.

2.9. Контролює правильність ведення технічних паспортів на обладнання телефонних станцій.

2.10. Складає рознарядку на обладнання та матеріали засобів зв'язку на підприємствах; звітну документацію про виконання річних і перспективних планів будівництва, монтажу та ремонту; експлуатацію телефонного зв'язку.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер телефонного зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер телефонного зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер телефонного зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер телефонного зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер телефонного зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер телефонного зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер телефонного зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер телефонного зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер телефонного зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер телефонного зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер телефонного зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер телефонного зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер телефонного зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер телефонного зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер телефонного зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер телефонного зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.