Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Завідувач ринку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; правила торгівлі на ринках; правові засади захисту прав споживачів; законодавчі акти щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя споживачів; правила сертифікації споживчих товарів; порядок вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, які не відповідають установленим вимогам щодо їх якості; принципи роботи та правила експлуатації ваговимірювальних приладів, строки та порядок їх перевірки; правила і норми охорони праці; ветеринарно-санітарні правила для ринків; правила протипожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю ринку як підприємства торгівлі. Згідно з правилами торгівлі на ринках створює умови продавцям для ведення торгівлі та обслуговування покупців на належному рівні, відповідає за санітарний, технічний та протипожежний стан території ринку. Забезпечує регулярне проведення спеціальних санітарних заходів. Узгоджує свою роботу з установами санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами щодо запобігання та недопущення порушень санітарних норм. Створює на ринку необхідні умови для діяльності правоохоронних і контролюючих органів. Вирішує питання щодо функціонального планування території ринку, розміщення торгових місць, приміщень та об'єктів торгівлі, оснащення їх торговельним і технологічним обладнанням та інвентарем. Організує спеціалізовані торговельні зони, ряди, майданчики для продажу окремих груп товарів. Вживає заходів до збільшення привозу на ринок продукції, залучення до торгівлі на ринку виробників та власників товарів. Сприяє організації на території ринку зустрічної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. Організує сезонні ярмарки продажу продовольчих товарів з широким залученням до їх проведення сільськогосподарських виробників, підприємств торгівлі і харчування всіх форм власності. Забезпечує повноту і правильність справляння ринкових зборів. Організує надання продавцям необхідних послуг. Затверджує калькуляцію на тарифну плату за ці послуги. Здійснює контроль за додержанням вимог правил паркування транспортних засобів. Організує добір персоналу, розміщення працівників з урахуванням їх кваліфікації та досвіду роботи. Забезпечує умови для прибуткової діяльності ринку. Координує роботу підрозділів та служб ринку. Забезпечує на території ринку додержання санітарних, протипожежних правил, контроль за додержанням порядку торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.