* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Завідувач розсадника", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, виробничо-господарської діяльності розсадника (розплідника); технологію вирощування (розведення) різних видів саджанців (тварин); чинні стандарти на продукцію та вимоги споживачів до її якості; вітчизняний і зарубіжний досвід організації робіт у розсадниках (розплідниках); економіку, організацію виробництва, праці й управління; чинні положення про оплату праці, форми матеріального і морального заохочення працівників ; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю розсадника (розплідника). Розробляє перспективні і поточні бізнес-плани виробничої діяльності розсадника (розплідника). Забезпечує виконання робіт з догляду (утримання) за саджанцями (маточного поголів'я і молодняку). Організовує вирощування саджанців. Забезпечує відповідність продукції розсадника (розплідника) вимогам чинних стандартів на цю продукцію. Організовує облік і звітність про виробничу діяльність розсадника (розплідника). Забезпечує впровадження передової техніки і технології, ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів. Організовує забезпечення устаткуванням, інвентарем, матеріалами тощо. Вивчає і впроваджує передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації робіт у розсадниках (розплідниках). Забезпечує ефективне використання механізмів і устаткування. Організовує роботу з розвитку раціоналізації та винахідництва. Контролює дотримання працівниками трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Керує працівниками розсадника (розплідника).