Інструкція для посади "Завідувач розсадника", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач розсадника" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, виробничо-господарської діяльності розсадника (розплідника);
      - технологію вирощування (розведення) різних видів саджанців (тварин);
      - чинні стандарти на продукцію та вимоги споживачів до її якості;
      - вітчизняний і зарубіжний досвід організації робіт у розсадниках (розплідниках);
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - чинні положення про оплату праці, форми матеріального і морального заохочення працівників ;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач розсадника призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач розсадника підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач розсадника керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач розсадника під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю розсадника (розплідника).

2.2. Розробляє перспективні і поточні бізнес-плани виробничої діяльності розсадника (розплідника).

2.3. Забезпечує виконання робіт з догляду (утримання) за саджанцями (маточного поголів'я і молодняку).

2.4. Організовує вирощування саджанців.

2.5. Забезпечує відповідність продукції розсадника (розплідника) вимогам чинних стандартів на цю продукцію.

2.6. Організовує облік і звітність про виробничу діяльність розсадника (розплідника).

2.7. Забезпечує впровадження передової техніки і технології, ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів.

2.8. Організовує забезпечення устаткуванням, інвентарем, матеріалами тощо.

2.9. Вивчає і впроваджує передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації робіт у розсадниках (розплідниках).

2.10. Забезпечує ефективне використання механізмів і устаткування.

2.11. Організовує роботу з розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.12. Контролює дотримання працівниками трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.13. Керує працівниками розсадника (розплідника).

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач розсадника має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач розсадника має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач розсадника має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач розсадника має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач розсадника має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач розсадника має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач розсадника має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач розсадника має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач розсадника має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач розсадника несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач розсадника несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач розсадника несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач розсадника несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач розсадника несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач розсадника несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач розсадника несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.