* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Завідувач редакції видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з редагування - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність редакції та визначають вимоги до редагування і підготовлення рукописів до видання; інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку економічного, наукового, культурного життя в країні й за кордоном; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі книговидання; застосування сучасних технічних засобів і новітніх технологій для редагування та підготовлення рукописів до видання; порядок укладення та виконання договорів; основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з оцінювання, редагування, підготовлення рукописів до видання у встановлені терміни. Забезпечує національно-патріотичний, науковий та літературно-художній рівень друкованої продукції відповідно до профілю редакції. Формує перспективні, річні, квартальні тематичні плани випуску літератури згідно зі спеціалізацією редакції та відповідає за їх виконання. Забезпечує необхідний запас редакційного портфеля, проводить його інвентаризацію. Приймає рішення про схвалення рукописів або припинення роботи над виданням. Складає графіки руху рукописів у редакції, контролює їх виконання. Консультується з редакціями інших видавництв, щоб уникнути дублювання випуску літератури. Оцінює якість і художнє оформлення видань. Відповідає за ефективне використання матеріальних, фінансових ресурсів, технічних засобів праці. Вживає заходів щодо скорочення термінів випуску видань, зниження їх собівартості. Організовує роботу з авторською та читацькою кореспонденцією. Здійснює добір авторів, рецензентів, перекладачів, спецредакторів, іншого позаштатного персоналу, готує до укладення договори з творчими працівниками. Забезпечує захист норм авторського права. Залучає до роботи в редакції фахівців, раціонально розподіляє навантаження між ними, контролює виконання функціональних обов'язків працівниками, створює умови для їх творчого зростання, підвищення кваліфікації, проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.