* *
Інструкція для посади "Завідувач редакції видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач редакції видавництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з редагування - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність редакції та визначають вимоги до редагування і підготовлення рукописів до видання;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку економічного, наукового, культурного життя в країні й за кордоном;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі книговидання;
      - застосування сучасних технічних засобів і новітніх технологій для редагування та підготовлення рукописів до видання;
      - порядок укладення та виконання договорів;
      - основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

1.4. Завідувач редакції видавництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач редакції видавництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач редакції видавництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач редакції видавництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з оцінювання, редагування, підготовлення рукописів до видання у встановлені терміни.

2.2. Забезпечує національно-патріотичний, науковий та літературно-художній рівень друкованої продукції відповідно до профілю редакції.

2.3. Формує перспективні, річні, квартальні тематичні плани випуску літератури згідно зі спеціалізацією редакції та відповідає за їх виконання.

2.4. Забезпечує необхідний запас редакційного портфеля, проводить його інвентаризацію.

2.5. Приймає рішення про схвалення рукописів або припинення роботи над виданням.

2.6. Складає графіки руху рукописів у редакції, контролює їх виконання.

2.7. Консультується з редакціями інших видавництв, щоб уникнути дублювання випуску літератури.

2.8. Оцінює якість і художнє оформлення видань.

2.9. Відповідає за ефективне використання матеріальних, фінансових ресурсів, технічних засобів праці.

2.10. Вживає заходів щодо скорочення термінів випуску видань, зниження їх собівартості.

2.11. Організовує роботу з авторською та читацькою кореспонденцією.

2.12. Здійснює добір авторів, рецензентів, перекладачів, спецредакторів, іншого позаштатного персоналу, готує до укладення договори з творчими працівниками.

2.13. Забезпечує захист норм авторського права.

2.14. Залучає до роботи в редакції фахівців, раціонально розподіляє навантаження між ними, контролює виконання функціональних обов'язків працівниками, створює умови для їх творчого зростання, підвищення кваліфікації, проводить виховну роботу в колективі.

2.15. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

2.16. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач редакції видавництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач редакції видавництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач редакції видавництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач редакції видавництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач редакції видавництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач редакції видавництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач редакції видавництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач редакції видавництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач редакції видавництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач редакції видавництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач редакції видавництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач редакції видавництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач редакції видавництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач редакції видавництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач редакції видавництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач редакції видавництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.