Інструкція для посади "Завідувач ринку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач ринку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - правила торгівлі на ринках;
      - правові засади захисту прав споживачів;
      - законодавчі акти щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя споживачів;
      - правила сертифікації споживчих товарів;
      - порядок вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, які не відповідають установленим вимогам щодо їх якості;
      - принципи роботи та правила експлуатації ваговимірювальних приладів, строки та порядок їх перевірки;
      - правила і норми охорони праці;
      - ветеринарно-санітарні правила для ринків;
      - правила протипожежної безпеки.

1.4. Завідувач ринку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач ринку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач ринку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач ринку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю ринку як підприємства торгівлі.

2.2. Згідно з правилами торгівлі на ринках створює умови продавцям для ведення торгівлі та обслуговування покупців на належному рівні, відповідає за санітарний, технічний та протипожежний стан території ринку.

2.3. Забезпечує регулярне проведення спеціальних санітарних заходів.

2.4. Узгоджує свою роботу з установами санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами щодо запобігання та недопущення порушень санітарних норм.

2.5. Створює на ринку необхідні умови для діяльності правоохоронних і контролюючих органів.

2.6. Вирішує питання щодо функціонального планування території ринку, розміщення торгових місць, приміщень та об'єктів торгівлі, оснащення їх торговельним і технологічним обладнанням та інвентарем.

2.7. Організує спеціалізовані торговельні зони, ряди, майданчики для продажу окремих груп товарів.

2.8. Вживає заходів до збільшення привозу на ринок продукції, залучення до торгівлі на ринку виробників та власників товарів.

2.9. Сприяє організації на території ринку зустрічної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.

2.10. Організує сезонні ярмарки продажу продовольчих товарів з широким залученням до їх проведення сільськогосподарських виробників, підприємств торгівлі і харчування всіх форм власності.

2.11. Забезпечує повноту і правильність справляння ринкових зборів.

2.12. Організує надання продавцям необхідних послуг.

2.13. Затверджує калькуляцію на тарифну плату за ці послуги.

2.14. Здійснює контроль за додержанням вимог правил паркування транспортних засобів.

2.15. Організує добір персоналу, розміщення працівників з урахуванням їх кваліфікації та досвіду роботи.

2.16. Забезпечує умови для прибуткової діяльності ринку.

2.17. Координує роботу підрозділів та служб ринку.

2.18. Забезпечує на території ринку додержання санітарних, протипожежних правил, контроль за додержанням порядку торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач ринку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач ринку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач ринку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач ринку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач ринку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач ринку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач ринку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач ринку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач ринку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач ринку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач ринку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач ринку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач ринку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач ринку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач ринку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач ринку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.