Категорія - Керівники |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Головний фахівець з виплати пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у сфері пенсійного забезпечення на посаді провідного фахівця - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; законодавчі акти, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності місцевої державної адміністрації; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок виплати пенсій; порядок складання встановленої звітності; трудове та пенсійне законодавство; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює координацію та методичне керівництво відповідним напрямом роботи підрозділу. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з цього напряму. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів, що стосуються відповідного напряму роботи, бере участь в організації їх виконання. Вживає заходів щодо забезпечення правильного оформлення документів на виплату пенсій та грошової допомоги, своєчасності їх виплати й обліку сум пенсій та грошової допомоги, що виплачені на закріплених за фахівцями відділу дільницях. Перевіряє правильність ведення картотеки особових рахунків пенсіонерів, багатодітних і одиноких матерів, а також осіб, що одержують грошову допомогу, і проведення за особовими рахунками нарахувань, своєчасність і обґрунтованість закриття особових рахунків, складання поштових переказів і списків переказів, оформлення перерахувань пенсій на вклади в банки, припинення і відновлення пенсій та грошової допомоги, складання відомостей для статичної звітності. Стежить за виконанням фахівцями графіка роботи і правильністю ведення ними журналу обліку руху й оплати доручень та реєстрів. Перевіряє оформлення та використання табуляграм у разі нарахування і виплати пенсій та грошової допомоги, стежить за їх зберіганням. Організовує вивчення нормативних актів з виплати пенсій та грошової допомоги. Перевіряє правильність первинного оформлення особових рахунків за пенсійними справами, що надійшли. Контролює своєчасність виплати призначених пенсій, грошової допомоги, підготовку поштових переказів для виплати компенсацій; нарахування і виплату грошової допомоги на поховання. Перевіряє виплачену кількість і суми пенсій за описом з одночасним розшифруванням за джерелами фінансування, видами пенсій та грошової допомоги, відрахувань сум аліментів за виконавчими листами та інших відрахувань, своєчасність їх перерахування. Організовує і контролює проведення інвентаризації. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Організовує вивчення персоналом чинного законодавства, що стосується виплати пенсій та грошової допомоги. Проводить масові перерахування пенсій відповідно до чинного законодавства України. Проводить прийом громадян, розглядає звертання, що стосуються виплати пенсій та грошової допомоги, вживає відповідних заходів. Проводить роз'яснювальну роботу серед населення щодо законодавства про пенсійне забезпечення, надає консультаційну допомогу. Планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників. Реалізує заходи щодо використання більш досконалих і ефективних методів роботи. Стежить за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.