Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Головний фахівець з атомних електростанцій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років на посадах зі зростаючою відповідальністю, з них - не менше 2 років на посаді начальника зміни атомної електростанції.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з експлуатації атомних електростанцій; порядок ведення технічної документації на робочих місцях оперативного персоналу; електричні і технологічні схеми атомної електростанції; схему під'їзних колій; експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного й допоміжного устаткування; схеми та принцип роботи релейних захистів, блокування, технологічних захистів і контрольно-вимірювальних приладів; основні схеми живлення ланцюгів керування; територіальне розташування приміщень і устаткування електростанції (блоку); технічні вимоги і конструкцію установок і систем, що забезпечують технічку, ядерну і радіаційну безпеку; правила будови та безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції; основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі оперативного управління атомною електростанцією; основи економіки, організації праці, виробництва й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту; правила радіаційної безпеки; правила запобігання нещасним випадкам у процесі експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж; план дії персоналу атомних електростанцій і населення у випадку радіаційної аварії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує і здійснює адміністративно-технічне керівництво експлуатацією атомної електростанції у сфері виконання графіків електричного й теплового навантаження, підтримки встановленої кількості та якості електричної і теплової енергії, що виробляється, підвищення коефіцієнта готовності несення номінального електричного навантаження й економічної ефективності атомної електростанції. Проводить роботу з розроблення організаційних і технічних заходів, що забезпечують надійну, безпечну й економічну роботу атомної електростанції. Контролює дотримання вимог технологічного регламенту експлуатації, інструкцій і керівних матеріалів з експлуатації, проектних меж і умов експлуатації основного, допоміжного й загальностанційного устаткування атомної електростанції. Здійснює технічне керівництво і контроль з дотримання правил технічної експлуатації і правил з безпечного ведення робіт, правил пожежної безпеки і вибухонебезпеки, правил ядерної і радіаційної безпеки, правил і норм з охорони навколишнього середовища. Забезпечує контроль за параметрами технологічного процесу та характеристиками устаткування і систем атомної електростанції. Організовує роботу зі своєчасного усунення дефектів устаткування, що впливають на надійність експлуатації енергоблоків. Проводить роботу з приймання, оброблення і передавання заявок на ремонт устаткування атомної електростанції, що знаходиться в оперативному повноваженні та керуванні регіональних диспетчерських центрів, національного диспетчерського центру України. Організовує і здійснює оперативно-диспетчерські взаємовідносини атомної електростанції з регіональним диспетчерським центром, національним диспетчерським центром України і діючим центром Адміністрації ядерного регулювання Міністерства екології і природних ресурсів України. Організовує роботу зі своєчасного пуску і зупинки основного й допоміжного устаткування атомної електростанції, зміни режимів його роботи, підготовку і виведення в ремонт. Забезпечує сповіщення адміністрації атомної електростанції і сторонніх організацій про всі випадки виникнення на атомній електростанції позаштатних ситуацій, нещасні випадки, радіаційні інциденти або аварії. Постійно контролює своєчасність і якість технічного обслуговування та ремонту устаткування, пристроїв та елементів, що дозволяють підтримувати заданий проектом технічний рівень надійності устаткування і систем атомної електростанції. Вживає заходів щодо виконання умов, які забезпечують надійну роботу систем і устаткування атомної електростанції. Здійснює технічне керівництво і контроль за виконанням заходів щодо запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на атомній електростанції та обмеження їх наслідків. Бере участь у реалізації планів і програм роботи з персоналом відповідно до галузевих нормативних документів, що визначають порядок добору, комплектування, підготовки, перепідготовки й атестацій кадрів для атомної енергетики. Здійснює обходи основного, допоміжного і загальностанційного устаткування атомної електростанції і робочих місць оперативного персоналу. Бере участь у реалізації планів і програм підвищення рівня безпеки та формування культури безпеки, формування необхідного професійного рівня знань і практичних навичок експлуатаційного та ремонтного персоналу. Бере участь у реалізації планів і програм навчання та підготовки експлуатаційного персоналу, проведення протиаварійного й протипожежного тренування.