Категорія - Керівники |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи на посаді провідного фахівця з виплати пенсій та грошової допомоги - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності Центру; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; основи діловодства; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); правила роботи на комп'ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює координацію та методичне керівництво одним з напрямів роботи підрозділу. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Організовує облік осіб, які одержують пенсії та грошову допомогу, ведення необхідних облікових реєстрів, перевірку табуляграм і складання актів взаєморозрахунків з вузлами поштового зв'язку по пенсіях та грошових допомогах, що виплачуються. Перевіряє правильність складання документів на виплату пенсій та грошової допомоги, особисті рахунки пенсіонерів та оформляє їх. Забезпечує своєчасне передавання документації на комп'ютерне опрацювання. Проводить аналіз відмовних справ та незаконно поданих документів для призначення пенсій. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань щодо правильності нарахування пенсій та грошової допомоги згідно з пенсійним законодавством. Готує у встановленому порядку відповідні пропозиції, висновки, відповіді. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації з питань нарахування та виплати пенсій та допомог, створення, експлуатацію та удосконалення відповідних баз даних з використанням сучасних комп'ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівників Центру. Надає практичну допомогу фахівцям, які зайняті питаннями призначення пенсій та грошової допомоги. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів, що стосуються відповідного напряму роботи, бере участь в організації їх виконання. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань призначення пенсій та грошової допомоги. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень державних органів виконавчої влади вищого рівня. Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів. Стежить за додержанням правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.