Інструкція для посади "Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи на посаді провідного фахівця з виплати пенсій та грошової допомоги - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - державну мову;
      - акти законодавства, що стосуються діяльності Центру;
      - практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - основи діловодства;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - правила роботи на комп'ютері;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює координацію та методичне керівництво одним з напрямів роботи підрозділу.

2.2. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та грошової допомоги.

2.3. Організовує облік осіб, які одержують пенсії та грошову допомогу, ведення необхідних облікових реєстрів, перевірку табуляграм і складання актів взаєморозрахунків з вузлами поштового зв'язку по пенсіях та грошових допомогах, що виплачуються.

2.4. Перевіряє правильність складання документів на виплату пенсій та грошової допомоги, особисті рахунки пенсіонерів та оформляє їх.

2.5. Забезпечує своєчасне передавання документації на комп'ютерне опрацювання.

2.6. Проводить аналіз відмовних справ та незаконно поданих документів для призначення пенсій.

2.7. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань щодо правильності нарахування пенсій та грошової допомоги згідно з пенсійним законодавством.

2.8. Готує у встановленому порядку відповідні пропозиції, висновки, відповіді.

2.9. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації з питань нарахування та виплати пенсій та допомог, створення, експлуатацію та удосконалення відповідних баз даних з використанням сучасних комп'ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівників Центру.

2.10. Надає практичну допомогу фахівцям, які зайняті питаннями призначення пенсій та грошової допомоги.

2.11. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів, що стосуються відповідного напряму роботи, бере участь в організації їх виконання.

2.12. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань призначення пенсій та грошової допомоги.

2.13. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень державних органів виконавчої влади вищого рівня.

2.14. Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів.

2.15. Стежить за додержанням правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.