Інструкція для посади "Головний фахівець з електрозв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний фахівець з електрозв'язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, постанови, директиви, інструкції та інші нормативні документи органів управління;
      - перспективи розвитку галузі;
      - Комплексну програму створення Єдиної національної системи зв'язку України;
      - досягнення науки й техніки в Україні і за кордоном у галузі електрозв'язку;
      - основи менеджменту і маркетингу;
      - Закон України "Про зв'язок";
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління.

1.4. Головний фахівець з електрозв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний фахівець з електрозв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний фахівець з електрозв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний фахівець з електрозв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє концепцію розвитку й модернізації мереж електрозв'язку відповідно до Комплексної програми створення Єдиної національної системи зв'язку України.

2.2. Організовує роботу Науково-технічної ради.

2.3. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення роботи діючих мереж електрозв'язку, апаратури та обладнання.

2.4. Готує нормативні документи з технічної та загальної експлуатації первинної, вторинних та місцевих телефонних мереж.

2.5. Розробляє методики оцінки якості роботи трактів, каналів, апаратури.

2.6. Контролює дотримання філіалами правил і стандартів з технічної і загальної експлуатації засобів електрозв'язку.

2.7. Організовує роботу та здійснює комплекс заходів, спрямованих на забезпечення засобами зв'язку відповідальних державних, політичних та інших заходів.

2.8. Контролює виконання перспективних та річних планів розвитку і реконструкції діючих міжміських телефонних станцій та будівництва нових із перспективним обладнанням.

2.9. Бере участь в організації нарад та семінарів з технічної та загальної експлуатації засобів електрозв'язку.

2.10. Організовує та координує роботу центрів обслуговування споживачів з метою координації роботи з надання всіх видів послуг електрозв'язку.

2.11. Розробляє пропозиції щодо технології та автоматизації розрахунків за послуги електрозв'язку.

2.12. Розробляє програму маркетингових досліджень з метою впровадження нових послуг електрозв'язку.

2.13. Аналізує причини виникнення скарг щодо якості надання послуг електрозв'язку і розробляє заходи, спрямовані на підвищення якості послуг.

2.14. Здійснює контроль за дотриманням філіалами чинного законодавства при наданні послуг та за організацією технологічних процесів надання послуг електрозв'язку.

2.15. Вивчає та розповсюджує передові методи обслуговування споживачів.

2.16. Організовує практичну допомогу підрозділам в удосконаленні загальної експлуатації та методів обслуговування.

2.17. Аналізує показники виробничої діяльності та вносить пропозиції щодо їх поліпшення.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний фахівець з електрозв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний фахівець з електрозв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний фахівець з електрозв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний фахівець з електрозв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний фахівець з електрозв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний фахівець з електрозв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний фахівець з електрозв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний фахівець з електрозв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний фахівець з електрозв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний фахівець з електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний фахівець з електрозв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний фахівець з електрозв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний фахівець з електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний фахівець з електрозв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний фахівець з електрозв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний фахівець з електрозв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.