Категорія - Фахівці |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Представник торговельний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Представник торговельний I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією представника торговельного II категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії. Представник торговельний II категорії: повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр) за одним напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією представника торговельного не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії. Представник торговельний: базова вища освіта (бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", Менеджмент"; без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; тарифне та нетарифне регулювання експорту-імпорту; законодавство, що регулює іноземні інвестиції; законодавство про захист прав споживачів; принципи організації реклами; методи вивчення кон'юнктури товарних ринків; порядок укладання та оформлення контрактів; основи маркетингу; психологію та етику ділового спілкування і ведення переговорів; 1-2 іноземні мови міжнародного спілкування; правила експлуатації сучасної комп'ютерної техніки і систем зв'язку; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Представляє інтереси фірми (підприємства) на певному ринку за узгодженою номенклатурою товарів. Створює сприятливе враження про фірму (підприємство) та її товари в ділових колах і здійснює рекламу. Проводить маркетингові дослідження та інформує фірму (підприємство) про потенціал та тенденції розвитку ринку. Визначає місце товарів на ринку, вибирає оптимальні канали збуту, партнерів та форми співробітництва. Надає фірмі (підприємству) інформацію про технічні вимоги до товарів та ціни. Інформує фірму (підприємство) про запити споживачів, про передбачені розміщення замовлень. Сприяє укладанню та реалізації контрактів. Організує ділові контакти фірми (підприємства) з імпортерами товарів, іншими організаціями, від яких залежить рішення про розміщення замовлень.