Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Практичний психолог вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом - не менше 8 років, у тому числі за професією практичного психолога - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України "Про освіту"; стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів; Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів"; законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей та молоді; знання в обсязі вищої освіти зі спеціальності "Психологія"; загальну, соціальну, педагогічну, дитячу вікову психологію, психологію праці, психодіагностики, психотерапії, психопрофілактики, психогігієни, організації освіти, психологію управління; форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики й корекції психічного розвитку дитини; програмно-методичні матеріали й документи щодо обсягу, рівня освіти дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-виховного процесу; індивідуальні характеристики вихованців та учнів, соціальні, культурні; психологічні та інші умови їх навчання і виховання; основні напрями й перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні всебічного особистого розвитку дітей, підлітків, молоді, зміцненні психічного здоров'я. Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини. Надає допомогу учням, учителям, батькам у вирішенні питань навчання та виховання дітей шляхом психодіагностики, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, консультування. Проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дітей до освіти, допомагає у виборі освітньої установи, профілю навчання згідно з півнем індивідуального розвитку. Планує, розробляє, упроваджує в практику розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей, веде встановлену документацію. Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, вибору молоддю професії з упакуванням їх підготовки, здібностей. Виявляє і обстежує вихованців, учнів, які потребують психічної корекції та психорегуляції, надає їм психолого-педагогічну підтримку. Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомості, отримані в результаті діагностичної та консультативної роботи. Використовує нові розробки та методики діагностики, психокорекційної і психолого-профілактичної роботи. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців, учнів до життя в дусі взаєморозуміння миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя. Здійснює первинну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків. Проводить психологічну експертизу й психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію неповнолітніх. Бере участь у роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей, психолого-медико-педагогічної консультації. Сприяє формуванню психологічної культури вихованців, учнів, учителів, батьків. Консультує керівників працівників освітніх установ з питань практичного використання психології в організації навчально-виховного процесу. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, загальну культуру.