Інструкція для посади "Представник торговельний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Представник торговельний" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - представник торговельний I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією представника торговельного II категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії. Представник торговельний II категорії: повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр) за одним напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією представника торговельного не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії. Представник торговельний: базова вища освіта (бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", Менеджмент"; без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - тарифне та нетарифне регулювання експорту-імпорту;
      - законодавство, що регулює іноземні інвестиції;
      - законодавство про захист прав споживачів;
      - принципи організації реклами;
      - методи вивчення кон'юнктури товарних ринків;
      - порядок укладання та оформлення контрактів;
      - основи маркетингу;
      - психологію та етику ділового спілкування і ведення переговорів;
      - 1-2 іноземні мови міжнародного спілкування;
      - правила експлуатації сучасної комп'ютерної техніки і систем зв'язку;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Представник торговельний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Представник торговельний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Представник торговельний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Представник торговельний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Представляє інтереси фірми (підприємства) на певному ринку за узгодженою номенклатурою товарів.

2.2. Створює сприятливе враження про фірму (підприємство) та її товари в ділових колах і здійснює рекламу.

2.3. Проводить маркетингові дослідження та інформує фірму (підприємство) про потенціал та тенденції розвитку ринку.

2.4. Визначає місце товарів на ринку, вибирає оптимальні канали збуту, партнерів та форми співробітництва.

2.5. Надає фірмі (підприємству) інформацію про технічні вимоги до товарів та ціни.

2.6. Інформує фірму (підприємство) про запити споживачів, про передбачені розміщення замовлень.

2.7. Сприяє укладанню та реалізації контрактів.

2.8. Організує ділові контакти фірми (підприємства) з імпортерами товарів, іншими організаціями, від яких залежить рішення про розміщення замовлень.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Представник торговельний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Представник торговельний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Представник торговельний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Представник торговельний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Представник торговельний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Представник торговельний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Представник торговельний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Представник торговельний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Представник торговельний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Представник торговельний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Представник торговельний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Представник торговельний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Представник торговельний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Представник торговельний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Представник торговельний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Представник торговельний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.