Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний ревізор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання звітності; форми і методи бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності на підприємстві; порядок проведення документальних ревізій і перевірок щодо правильного ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань та господарських операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів; фінансове і господарське законодавство: економіку, організацію виробництва, праці та управління; ринкові методи господарювання; правила експлуатації обчислювальної техніки; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює координацію і методичне керівництво з проведення ревізій господарсько-фінансової діяльності підприємства. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з відповідного напряму. Керує відповідно до чинних інструкцій і положень проведенням планових та за спеціальними завданнями документальних ревізій господарсько-фінансової діяльності підприємств, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів. Контролює достовірність обліку коштів, які надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, правильність витрачання матеріалів, палива, електроенергії, коштів, додержання кошторисів витрат, порядок складання звітності на основі первинних документів, а також організацію проведення інвентаризацій та бухгалтерського обліку в підрозділах підприємства, а також додержання термінів перерахунку податків і виплати заробітної плати. Керує розробленням заходів, які спрямовано на підвищення ефективності використання фінансових коштів, забезпечення збереження власності підприємств і правильну організацію бухгалтерського обліку. Стежить за своєчасним оформленням результатів ревізії та подає їх до відповідних інстанцій для вживання необхідних заходів. Дає оперативні вказівки керівникам ревізованого об'єкта щодо усунення виявлених порушень і недоліків, контрольних перевірок виконаних робіт. Організовує роботу бухгалтерів-ревізорів. Сприяє розповсюдженню передових методів роботи, що спрямовані на вирішення найбільш актуальних завдань з підвищення доходів і зниження витрат. Забезпечує у встановленому порядку збереження документації за результатами ревізії. Розробляє інструкції, вказівки з питань документальних ревізій, бухгалтерського обліку та фінансування. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.