* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Головний редактор видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері, поліграфічному виробництві, книжковій торгівлі; основи авторського права й трудового законодавства; правові аспекти укладення та виконання договорів; технологію редакційно-видавничих і поліграфічних процесів, методи редагування та художнього оформлення видань; правила підготовлення видавничих оригіналів і випуску видань у світ; основи економічного аналізу, планування, організації редакційно-видавничої справи, управління виробництвом; форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, духовного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі книговидання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає творчу концепцію діяльності видавництва, організовує і спрямовує редакційно-виробничий процес створення видань. Персонально відповідає за своєчасне формування і виконання тематичних планів. Забезпечує випуск видань згідно з держзамовленнями, плановими завданнями та укладеними договорами на належному національно-патріотичному, літературно-художньому, науковому, професійному рівні. Контролює формування обсягових запасів договірного та редакційного портфелів, своєчасне їх поповнення та проведення інвентаризації. Керує добором авторів, рецензентів, спец редакторів. Організовує чітку роботу редакційного апарату, контролює роботу завідувачів редакцій. Проводить оцінювання матеріалів, запропонованих до видання, особисто перечитує найважливіші рукописи. Стежить за своєчасним проходженням видань на всіх стадіях редакційно-видавничого процесу. Затверджує видання до складання, друкування, випуску у світ. Відповідає за скорочення термінів редакційно-видавничого процесу, його комп'ютеризацію, упровадження прогресивних технічних засобів і технологій, передових методів і прийомів праці, збереження матеріальних ресурсів. Організовує підготовлення договорів з творчими працівниками і погоджує документи про розрахунки з ними. Затверджує акти про схвалення рукописів або припинення роботи над виданнями. Для запобігання дублюванню видань координує їх випуск з подібними за профілем видавництвами. Контролює дотримання вимог нормативної та юридичної документації з редакційного підготовлення видань. Упроваджує передові вітчизняні та світові досягнення зі створення друкованої продукції. Готує засідання редакційної ради, забезпечує впровадження рішень ради. Керує плануванням маркетингових та рекламних заходів з реалізації продукції видавництва. Стежить за критичними зауваженнями на видання в засобах масової інформації. Відповідає за проведення нарад, семінарів, конференцій, виставок. Налагоджує зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами, засобами масової інформації. Сприяє пошуку інвесторів.