* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник промивання 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника промивання 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, розчинників, готової продукції; вимоги до сировини та готової продукції; правила відбору проб; методику проведення аналізів; технологічний режим; правила регулювання процесу; способи підготовки зм'якшеної води та розчинів для промивання; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес промивання хімічних речовин та виробів водою, бензином, миючими розчинами або промиває пульпу фільтроматеріалу з лінта, під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає сировину та матеріали. Готує розчини заданої концентрації. Завантажує сировину, воду або хімічні розчини в реакційні апарати, камери, мийні машини, промиває, у разі потреби підігріває. Відстоює одержані суспензії, зливає промивальні води та розчини, передає промитий продукт на фільтри, в ємкості або на інші технологічні дільниці виробництва. Контролює дотримання технологічного регламенту, регулює температурний режим, тиск, вакуум, рівень маси в апаратах, концентрацію розчинів, циркуляцію промивної води за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Розраховує компоненти. Відбирає проби для контролю та виконує аналізи, які передбачені інструкцією. Обслуговує промивні апарати, колони, камери, мийні машини, нейтралізатори, центрифуги, фільтри, холодильники, вимірники, ємкості, насоси, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Обліковує сировину та готову продукцію. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

Приклади робіт
Промивання склотканини, склострічки, волокнистих відходів, губчастих виробів з латексу, синерезису, оболонок, які виготовлені методом іонного відкладення, та інших хімічних речовин та виробів водою, бензином, миючими розчинами.