Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник промивання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника промивання 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, розчинників, готової продукції; вимоги до сировини та готової продукції; правила відбору проб; методику проведення аналізів; технологічний режим; правила регулювання процесу; способи підготовки зм'якшеної води та розчинів для промивання; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Одночасно веде технологічний процес промивання, ректифікації та регенерації або промивання, стабілізації та центрифугування, а також веде процес промивання хімічних речовин та виробів водою, бензином, слабкою оцтовою кислотою, миючими розчинами з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Контролює та регулює технологічний процес відповідно до робочих інструкцій. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Стежить за станом і роботою устаткування. Бере участь у ремонтних роботах основного і допоміжного устаткування.

Приклади робіт
Ведення процесу промивання оксидату у виробництві жирних кислот; обробка іонообмінних смол для антибіотиків та інших препаратів біосинтезу; промивання кам'яновугільних масел; одержання нафталіну підвищеної чистоти або промивання фракцій бензолу, кумаронової та герметизуючих смол.