* *
Інструкція для посади "Апаратник промивання 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник промивання 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника промивання 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, розчинників, готової продукції;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів;
      - технологічний режим;
      - правила регулювання процесу;
      - способи підготовки зм'якшеної води та розчинів для промивання;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник промивання 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник промивання 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник промивання 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник промивання 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес промивання хімічних речовин та виробів водою, бензином, миючими розчинами або промиває пульпу фільтроматеріалу з лінта, під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Приймає сировину та матеріали.

2.3. Готує розчини заданої концентрації.

2.4. Завантажує сировину, воду або хімічні розчини в реакційні апарати, камери, мийні машини, промиває, у разі потреби підігріває.

2.5. Відстоює одержані суспензії, зливає промивальні води та розчини, передає промитий продукт на фільтри, в ємкості або на інші технологічні дільниці виробництва.

2.6. Контролює дотримання технологічного регламенту, регулює температурний режим, тиск, вакуум, рівень маси в апаратах, концентрацію розчинів, циркуляцію промивної води за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.7. Розраховує компоненти.

2.8. Відбирає проби для контролю та виконує аналізи, які передбачені інструкцією.

2.9. Обслуговує промивні апарати, колони, камери, мийні машини, нейтралізатори, центрифуги, фільтри, холодильники, вимірники, ємкості, насоси, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування.

2.10. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.

2.11. Обліковує сировину та готову продукцію.

2.12. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник промивання 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник промивання 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник промивання 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник промивання 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник промивання 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник промивання 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник промивання 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник промивання 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник промивання 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник промивання 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник промивання 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник промивання 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник промивання 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник промивання 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник промивання 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник промивання 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Промивання склотканини, склострічки, волокнистих відходів, губчастих виробів з латексу, синерезису, оболонок, які виготовлені методом іонного відкладення, та інших хімічних речовин та виробів водою, бензином, миючими розчинами.