* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника борошномельного виробництва 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила ведення технологічного процесу на борошномельних заводах оббивного, обдирного та одно-, двосортового помелу зерна пшениці та жита; схеми підготовки зерна до помелу та розмелювання його на борошно; будову устаткування борошномельних заводів, способи його ефективного використання; технологічні властивості зерна; найбільш оптимальні величини вологості зерна та режими перероблення типів та підтипів зерна; норми питомих навантажень на устаткування та способи їх регулювання; порядок проведення планово-запобіжного ремонту; порядок ведення обліку переробленого зерна, вироблення готової продукції та іншої документації; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес підготовки зерна до помелу (кондиціонування зерна, приготування помельних партій до помелу), здрібнює зерно на вальцьових верстатах за режимом, який встановлено залежно від типу помелу на борошномельних заводах оббивного, обдирного та одно-, двосортового помелу зерна, просіювання продуктів здрібнення зерна на борошномельних заводах усіх видів помелів. Обслуговує, регулює, спостерігає та контролює роботу зерноочисного устаткування на млинах обдирного та одно-, двосортового помелів зерна, розсійників на борошномельних заводах усіх типів помелів, вальцьових верстатів на млинах оббивного, обдирного та одно-, двосортового помелів зерна пшениці та жита. Контролює якість підготовки зерна до помелу, здрібнює зерно та просіває продукти розмелювання; навантаження на устаткування та ефективність роботи машин на основі даних лабораторного аналізу, показань контрольно-вимірювальних приладів і органолептично. Забезпечує взаємодію устаткування зерноочисного, розмелювального та вибійного відділень. Забезпечує та контролює додержання норм виходу готової продукції. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож та організовує їх своєчасний ремонт. Пускає та зупиняє устаткування, що обслуговується. Веде облік переробленого зерна, виробленої готової продукції та відходів. Веде технічну документацію. Бере участь у ремонті устаткування борошномельного заводу, керує роботою з натягування та заміни сит. Організовує нормальний санітарний стан робочих зон та устаткування, що обслуговується. Керує бригадою робітників на борошномельних заводах оббивного, обдирного та одно-, двосортового помелу зерна пшениці та жита.