* *
Інструкція для посади "Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника борошномельного виробництва 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила ведення технологічного процесу на борошномельних заводах оббивного, обдирного та одно-, двосортового помелу зерна пшениці та жита;
      - схеми підготовки зерна до помелу та розмелювання його на борошно;
      - будову устаткування борошномельних заводів, способи його ефективного використання;
      - технологічні властивості зерна;
      - найбільш оптимальні величини вологості зерна та режими перероблення типів та підтипів зерна;
      - норми питомих навантажень на устаткування та способи їх регулювання;
      - порядок проведення планово-запобіжного ремонту;
      - порядок ведення обліку переробленого зерна, вироблення готової продукції та іншої документації;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес підготовки зерна до помелу (кондиціонування зерна, приготування помельних партій до помелу), здрібнює зерно на вальцьових верстатах за режимом, який встановлено залежно від типу помелу на борошномельних заводах оббивного, обдирного та одно-, двосортового помелу зерна, просіювання продуктів здрібнення зерна на борошномельних заводах усіх видів помелів.

2.2. Обслуговує, регулює, спостерігає та контролює роботу зерноочисного устаткування на млинах обдирного та одно-, двосортового помелів зерна, розсійників на борошномельних заводах усіх типів помелів, вальцьових верстатів на млинах оббивного, обдирного та одно-, двосортового помелів зерна пшениці та жита.

2.3. Контролює якість підготовки зерна до помелу, здрібнює зерно та просіває продукти розмелювання; навантаження на устаткування та ефективність роботи машин на основі даних лабораторного аналізу, показань контрольно-вимірювальних приладів і органолептично.

2.4. Забезпечує взаємодію устаткування зерноочисного, розмелювального та вибійного відділень.

2.5. Забезпечує та контролює додержання норм виходу готової продукції.

2.6. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож та організовує їх своєчасний ремонт.

2.7. Пускає та зупиняє устаткування, що обслуговується.

2.8. Веде облік переробленого зерна, виробленої готової продукції та відходів.

2.9. Веде технічну документацію.

2.10. Бере участь у ремонті устаткування борошномельного заводу, керує роботою з натягування та заміни сит.

2.11. Організовує нормальний санітарний стан робочих зон та устаткування, що обслуговується.

2.12. Керує бригадою робітників на борошномельних заводах оббивного, обдирного та одно-, двосортового помелу зерна пшениці та жита.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник борошномельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.