* *
Інструкція для посади "Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника борошномельного виробництва 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила організації та ведення технологічного процесу на борошномельних заводах багатосортових помелів пшениці та борошномельних заводах, оснащених комплектним високопродуктивним устаткуванням;
      - будову та правила обслуговування пульта керування та контрольно-вимірювальних приладів;
      - конструктивні особливості устаткування борошномельних заводів, методи його ефективного використання;
      - правила і черговість пуску та зупинки устаткування з пульта керування та за допомогою засобів ручного керування;
      - методи контролю роботи і способи виявлення та усунення несправностей у роботі борошномельного устаткування;
      - порядок розрахунку виходу готової продукції;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде та організовує технологічні процеси підготовки зерна до помелу та здрібнювання зерна за сталим режимом на особливо складному устаткуванні: млинах борошномельних заводів багатосортових помелів пшениці (хлібопекарських помелів, помелів твердої та м'якої високосклоподібної пшениці на борошно для макаронної промисловості) та на борошномельних заводах, млинах, оснащених комплектним високопродуктивним устаткуванням.

2.2. Обслуговує, спостерігає та контролює з пульта керування за роботою зерноочисного устаткування, вальцьових верстатів та іншого особливо складного устаткування.

2.3. Контролює хід технологічних процесів, якість підготовки зерна до помелу, додержання сталих режимів здрібнення, навантаження на устаткування.

2.4. Регулює та налагоджує режим роботи обслуговуваного устаткування, системи пневматичного транспорту та аспірації.

2.5. Розраховує норми виходу продукції.

2.6. Забезпечує та контролює додержання норм виходу готової продукції.

2.7. Пускає та зупиняє устаткування з пульта керування за допомогою засобів ручного керування.

2.8. Веде облік кількості переробленого зерна, виробленої готової продукції та відходів.

2.9. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та устаткування борошномельного заводу.

2.10. Керує роботою бригади робітників на борошномельних заводах багатосортових помелів пшениці.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.