Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник борошномельного виробництва 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника борошномельного виробництва 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила організації та ведення технологічного процесу на борошномельних заводах багатосортових помелів пшениці та борошномельних заводах, оснащених комплектним високопродуктивним устаткуванням; будову та правила обслуговування пульта керування та контрольно-вимірювальних приладів; конструктивні особливості устаткування борошномельних заводів, методи його ефективного використання; правила і черговість пуску та зупинки устаткування з пульта керування та за допомогою засобів ручного керування; методи контролю роботи і способи виявлення та усунення несправностей у роботі борошномельного устаткування; порядок розрахунку виходу готової продукції; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде та організовує технологічні процеси підготовки зерна до помелу та здрібнювання зерна за сталим режимом на особливо складному устаткуванні: млинах борошномельних заводів багатосортових помелів пшениці (хлібопекарських помелів, помелів твердої та м'якої високосклоподібної пшениці на борошно для макаронної промисловості) та на борошномельних заводах, млинах, оснащених комплектним високопродуктивним устаткуванням. Обслуговує, спостерігає та контролює з пульта керування за роботою зерноочисного устаткування, вальцьових верстатів та іншого особливо складного устаткування. Контролює хід технологічних процесів, якість підготовки зерна до помелу, додержання сталих режимів здрібнення, навантаження на устаткування. Регулює та налагоджує режим роботи обслуговуваного устаткування, системи пневматичного транспорту та аспірації. Розраховує норми виходу продукції. Забезпечує та контролює додержання норм виходу готової продукції. Пускає та зупиняє устаткування з пульта керування за допомогою засобів ручного керування. Веде облік кількості переробленого зерна, виробленої готової продукції та відходів. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та устаткування борошномельного заводу. Керує роботою бригади робітників на борошномельних заводах багатосортових помелів пшениці.