Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника борошномельного виробництва 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес та схему підготовки зерна до помелу та просіювання продуктів розмелу на борошномельних заводах оббивного помелу; технологію процесу очищення зерна "вологим" та "сухим" способами; схему підготовки зерна до помелу, збагачення продуктів розмелювання на борошномельних заводах сортового помелу; порядок затарювання продукції на карусельних автоматичних установках; порядок заміни сит, їх номери та типи; будову та принцип роботи зерноочисних машин та розсійників на борошномельних заводах оббивного помелу, мийних ситовіяльних машин та карусельних установок на борошномельних заводах сортового помелу та іншого аналогічного за складністю устаткування, що обслуговується; типи та підтипи зерна, яке переробляється; показники (норми) якості зерна, готової продукції та відходів; порядок ремонту устаткування, що обслуговується; правила та черговість пуску і зупинки устаткування; методи контролю за роботою та способи виявлення несправностей у роботі устаткування, що обслуговується; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес підготовки зерна до помелу (очищає зернову масу від домішок, очищає поверхню зерна "сухим" та "вологим" способами) та просіває продукти здрібнення зерна на борошномельних заводах оббивного помелу. Веде технологічний процес очищення зерна, відокремлення домішок, що відрізняються питомою вагою, зволоження зерна на мийних машинах, збагачування крупок та дунстів, затарювання продукції в мішки на автоматичних карусельних установках на борошномельних заводах сортового помелу. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу зерноочисних машин та розсійників на борошномельних заводах оббивного помелу, мийних, ситовіяльних машин, віджимних колонок, відстійників, кондиціонерів, автоматичних карусельних установок та іншого аналогічного за складністю устаткування на борошномельних заводах сортового помелу. Зачищає засіки зерноочисного відділення та цеху відходів. Забезпечує встановлений режим роботи устаткування, що обслуговується. Установлює та натягує сита на сепараторах та розсійниках. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання зерна, продуктів розмелювання. Регулює роботу устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та устаткування. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.