* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника борошномельного виробництва 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: порядок очищення та розмелювання зерна, просіювання і збагачення круподунстових продуктів; правила маркування та зашивання мішків з готовою продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками; порядок затарювання готової продукції та відходів на ваговибійних апаратах різних типів, крім карусельних установок; будову та правила експлуатації транспортерів, самопливних комунікацій, вентиляторів, фільтрів, аспіраційних установок, мішкозашивальних машин, ваговибійних апаратів та іншого аналогічного за складністю устаткування, що обслуговується, види сит; способи виявлення та усунення несправностей у роботі устаткування, що обслуговується; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес підготовки зерна до помелу (очищає зернову масу від домішок, очищає поверхню зерна "сухим" та "вологим" способами), здрібнює зерно на вальцьових верстатах, просіває продукти розмелу та збагачення круподунстових продуктів під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Затарює готову продукцію в мішки на ваговибійних апаратах різних типів, крім автоматичних карусельних установок. Зашиває мішки з продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу транспортерів, вентиляторів, фільтрів, аспіраційних установок, самопливних комунікацій, ваговибійних апаратів, крім автоматичних карусельних установок, мішкозашивальних машин на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками. Обслуговує та спостерігає за роботою вальцьових верстатів, розсійників, зерноочисних, мийних та ситовіяльних машин під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Перевіряє правильність відважок, додержує стандартну вагу мішків з продукцією; бере участь у натягуванні та заміні сит. Налагоджує та регулює роботу обслуговуваного устаткування. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання продукту. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування. Виявляє несправності в роботі устаткування, що обслуговується, а також бере участь в їх усуненні. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та устаткування, що обслуговується.