* *
Інструкція для посади "Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника борошномельного виробництва 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок очищення та розмелювання зерна, просіювання і збагачення круподунстових продуктів;
      - правила маркування та зашивання мішків з готовою продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками;
      - порядок затарювання готової продукції та відходів на ваговибійних апаратах різних типів, крім карусельних установок;
      - будову та правила експлуатації транспортерів, самопливних комунікацій, вентиляторів, фільтрів, аспіраційних установок, мішкозашивальних машин, ваговибійних апаратів та іншого аналогічного за складністю устаткування, що обслуговується, види сит;
      - способи виявлення та усунення несправностей у роботі устаткування, що обслуговується;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес підготовки зерна до помелу (очищає зернову масу від домішок, очищає поверхню зерна "сухим" та "вологим" способами), здрібнює зерно на вальцьових верстатах, просіває продукти розмелу та збагачення круподунстових продуктів під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Затарює готову продукцію в мішки на ваговибійних апаратах різних типів, крім автоматичних карусельних установок.

2.3. Зашиває мішки з продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками.

2.4. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу транспортерів, вентиляторів, фільтрів, аспіраційних установок, самопливних комунікацій, ваговибійних апаратів, крім автоматичних карусельних установок, мішкозашивальних машин на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками.

2.5. Обслуговує та спостерігає за роботою вальцьових верстатів, розсійників, зерноочисних, мийних та ситовіяльних машин під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.6. Перевіряє правильність відважок, додержує стандартну вагу мішків з продукцією; бере участь у натягуванні та заміні сит.

2.7. Налагоджує та регулює роботу обслуговуваного устаткування.

2.8. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання продукту.

2.9. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування.

2.10. Виявляє несправності в роботі устаткування, що обслуговується, а також бере участь в їх усуненні.

2.11. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та устаткування, що обслуговується.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник борошномельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.