Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста насосної станції з накачування робочого агенту в пласт 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: призначення, правила експлуатації та обслуговування насосів, апаратів повітряного охолодження та автоматичних вентиляційних установок, електродвигунів, устаткування станції, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації; технологічний режим закачування робочого агенту на окремі свердловини; схеми підключення свердловин до напірних трубопроводів; схеми обв'язки обслуговуючої станції та трубопроводів; основні хімічні властивості реагентів, прісних, високомінералізованих стічних вод; правила безпечного ведення робіт під час обслуговування системи збирання та підготовки стічних вод; будову індивідуальних засобів захисту і правила користування ними.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує технологічне устаткування кущових насосних станцій, блокових кущових насосних станцій та електровідцентрових занурювальних установок із закачування прісних, високомінералізованих стічних вод, водорозподільних пристроїв, установок збирання та підготовки води, апаратів повітряного охолодження маслосистеми, системи автоматичної роботи вентиляційних установок. Стежить за безперебійною роботою насосів і електродвигунів, вживає необхідних заходів щодо ліквідації неполадок. Підтримує заданий режим накачування води в пласт на кожній свердловині. Бере участь у монтажі та демонтажі обладнання. Обробляє реагентами технологічну рідину (воду) з метою зниження корозійної активності або підвищення нафтовимивних, нафтовитісних властивостей. Стежить за роботою контрольно-вимірювальних приладів. Проводить поточний ремонт обслуговуваного обладнання, Веде журнал закачування води на свердловини, журнал роботи обладнання та витрат електроенергії.

Спеціалізація
У разі обслуговування насосних станцій із кількістю працюючих агрегатів понад 6 або з об'ємом закачування води понад 7,2 тис.куб.м/добу включно.