Інструкція для посади "Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста насосної станції з накачування робочого агенту в пласт 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, правила експлуатації та обслуговування насосів, апаратів повітряного охолодження та автоматичних вентиляційних установок, електродвигунів, устаткування станції, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації;
      - технологічний режим закачування робочого агенту на окремі свердловини;
      - схеми підключення свердловин до напірних трубопроводів;
      - схеми обв'язки обслуговуючої станції та трубопроводів;
      - основні хімічні властивості реагентів, прісних, високомінералізованих стічних вод;
      - правила безпечного ведення робіт під час обслуговування системи збирання та підготовки стічних вод;
      - будову індивідуальних засобів захисту і правила користування ними.

1.4. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує технологічне устаткування кущових насосних станцій, блокових кущових насосних станцій та електровідцентрових занурювальних установок із закачування прісних, високомінералізованих стічних вод, водорозподільних пристроїв, установок збирання та підготовки води, апаратів повітряного охолодження маслосистеми, системи автоматичної роботи вентиляційних установок.

2.2. Стежить за безперебійною роботою насосів і електродвигунів, вживає необхідних заходів щодо ліквідації неполадок.

2.3. Підтримує заданий режим накачування води в пласт на кожній свердловині.

2.4. Бере участь у монтажі та демонтажі обладнання.

2.5. Обробляє реагентами технологічну рідину (воду) з метою зниження корозійної активності або підвищення нафтовимивних, нафтовитісних властивостей.

2.6. Стежить за роботою контрольно-вимірювальних приладів.

2.7. Проводить поточний ремонт обслуговуваного обладнання, Веде журнал закачування води на свердловини, журнал роботи обладнання та витрат електроенергії.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі обслуговування насосних станцій із кількістю працюючих агрегатів понад 6 або з об'ємом закачування води понад 7,2 тис.куб.м/добу включно.