Інструкція для посади "Машиніст насосної станції пожежної пересувної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст насосної станції пожежної пересувної" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Безперервний водійський стаж - не менше 3 років. Підвищення кваліфікації. Особисті вимоги. Наявність водійського посвідчення відповідних категорій. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти та нормативні галузеві документи, що регламентують організацію несення караульної служби в пожежно-рятувальних підрозділах;
      - матеріальну частину, технічні можливості та правила експлуатації насосної станції;
      - призначення, принцип роботи, будову відцентрового насосу, автономного силового агрегату, його систем та додаткового устатковання насосної станції;
      - тактико-технічні можливості, правила запуску, регулювання режиму роботи і зупинки автономного силового агрегату та відцентрового насосу;
      - строки та порядок проведення технічного обслуговування автономного силового агрегату і насосної станції;
      - порядок ведення облікової документації;
      - норми витрат вогнегасних та паливно-мастильних матеріалів.

1.4. Машиніст насосної станції пожежної пересувної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст насосної станції пожежної пересувної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст насосної станції пожежної пересувної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст насосної станції пожежної пересувної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує належний технічний стан насосної станції, постійну її готовність до застосування за призначенням.

2.2. Керує насосною станцією пожежною пересувною під час забору води з відкритих вододжерел та подачі її на великі відстані для забезпечення роботи пожежних автоцистерн та лафетних стволів.

2.3. Здійснює перевірку технічного стану автономного силового агрегату та відцентрового насосу під час заступання на чергування, проводить технічне обслуговування, веде обліково-звітну документацію щодо експлуатації насосної станції.

2.4. Дотримується правил безпеки праці під час експлуатації автономного силового агрегату, розгортання, забору води, проведення технічного обслуговування та ремонту.

2.5. Виконує правила зберігання та дотримується порядку використання паливно-мастильних матеріалів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст насосної станції пожежної пересувної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст насосної станції пожежної пересувної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст насосної станції пожежної пересувної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст насосної станції пожежної пересувної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст насосної станції пожежної пересувної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст насосної станції пожежної пересувної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст насосної станції пожежної пересувної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст насосної станції пожежної пересувної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст насосної станції пожежної пересувної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст насосної станції пожежної пересувної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст насосної станції пожежної пересувної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст насосної станції пожежної пересувної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст насосної станції пожежної пересувної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст насосної станції пожежної пересувної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст насосної станції пожежної пересувної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст насосної станції пожежної пересувної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.