Категорія - Робітники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Машиніст насосної станції пожежної пересувної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Безперервний водійський стаж - не менше 3 років. Підвищення кваліфікації. Особисті вимоги. Наявність водійського посвідчення відповідних категорій.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти та нормативні галузеві документи, що регламентують організацію несення караульної служби в пожежно-рятувальних підрозділах; матеріальну частину, технічні можливості та правила експлуатації насосної станції; призначення, принцип роботи, будову відцентрового насосу, автономного силового агрегату, його систем та додаткового устатковання насосної станції; тактико-технічні можливості, правила запуску, регулювання режиму роботи і зупинки автономного силового агрегату та відцентрового насосу; строки та порядок проведення технічного обслуговування автономного силового агрегату і насосної станції; порядок ведення облікової документації; норми витрат вогнегасних та паливно-мастильних матеріалів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує належний технічний стан насосної станції, постійну її готовність до застосування за призначенням. Керує насосною станцією пожежною пересувною під час забору води з відкритих вододжерел та подачі її на великі відстані для забезпечення роботи пожежних автоцистерн та лафетних стволів. Здійснює перевірку технічного стану автономного силового агрегату та відцентрового насосу під час заступання на чергування, проводить технічне обслуговування, веде обліково-звітну документацію щодо експлуатації насосної станції. Дотримується правил безпеки праці під час експлуатації автономного силового агрегату, розгортання, забору води, проведення технічного обслуговування та ремонту. Виконує правила зберігання та дотримується порядку використання паливно-мастильних матеріалів.