* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Начальник вантажної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність вантажних станцій; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом; податкове та екологічне законодавство; технологічний процес роботи вантажної станції; виробничі потужності вантажної станції; методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських угод та контрактів; порядок ведення звітності і документації; основи економіки; організації праці і управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує згідно з чинним законодавством діяльністю вантажної станції. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності станції, ефективне використання майна. Забезпечує виконання зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів замовниками послуг і кредиторами. Організовує безперебійну роботу всіх служб станції. Забезпечує приймання навантажених та порожніх вантажних автомобілів на станцію, їхнє розвантаження і зберігання, комплектування дрібних партій вантажів та формування їх у великовагові відправлення за напрямами перевезень, організацію обробки вантажів, ефективне використання технічних засобів, розстановку автомобілів на території станції відповідно до затверджених схем, відправку вантажів. Забезпечує нагляд за технічним станом автомобілів, причепів і контейнерів, технічно правильною експлуатацією обладнання, вантажно-розвантажувальних механізмів. Здійснює контроль за дотриманням правил обробки вантажів (в тому числі небезпечних), охорони праці, безпечного ведення робіт, протипожежних заходів. Організовує своєчасну передачу інформації про прибуття і відправлення вантажів із станції. Направляє діяльність працівників вантажної станції на підвищення якості обробки вантажів, зниження матеріальних витрат. Організовує відпочинок водіїв, що виконують міжміські та міжнародні перевезення. Організовує роботи з поточного ремонту споруд станції, розробляє і впроваджує заходи щодо благоустрою, озеленення і прибирання території станції і прилеглих до неї територій. Вживає заходів щодо дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища на території станції. Аналізує результати роботи станції, вживає заходів з усунення недоліків. Забезпечує достовірний і своєчасний облік, підготовку і ведення встановленої звітності. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу станції. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати. Вживає заходів щодо забезпечення вантажної станції кваліфікованими кадрами. Забезпечує дотримання законності в діяльності станції та здійсненні її господарсько-економічних зв'язків, зміцнення договірної дисципліни та обліку. Захищає майнові інтереси станції в суді, органах державної влади та управління.