Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Начальник автобусної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність автобусних станцій; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; податкове та екологічне законодавство; типовий технологічний процес надання послуг пасажирських автостанцій; перспективи технічного, технологічного, економічного і соціального розвитку автостанцій; порядок укладання і виконання господарських договорів; схему доріг, і маршрути руху автобусів; порядок ведення звітності і документації; основи економіки, організації праці і управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та і ведення переговорів; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує згідно з чинним законодавством діяльністю автобусної станції. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності автостанції, ефективне використання майна. Забезпечує виконання зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами. Організовує безперебійну роботу всіх служб автостанції. Забезпечує приймання і своєчасне відправлення автобусів, продаж квитків і організацію стоянки автобусів між рейсами, оперативне управління рухом автобусів на лініях приміського, міжміського, міжнародного сполучення, контроль екіпіровки та санітарного стану автобусів, високий рівень культури обслуговування пасажирів, надання умов відпочинку водіям між рейсами та пасажирам в очікуванні рейсів, а також зберігання їхнього багажу. Організовує контроль за виконанням графіків відправки автобусів. Організовує постійну роботу з запобігання причинам і умовам виникнення скарг пасажирів; вживає заходів за їхніми пропозиціями. Організовує розробку і впровадження заходів, що сприяють розширенню послуг, які надаються пасажирам. Організовує контроль за дотриманням працівниками правил обслуговування пасажирів. Організовує роботи з поточного ремонту споруд автостанції, розробляє і впроваджує заходи щодо благоустрою, озеленення і прибирання території автостанції і прилеглих до неї територій. Забезпечує контроль за дотриманням санітарного режиму в приміщеннях автостанції. Аналізує результати роботи автобусної станції, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу автостанції. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати. Вживає заходів із забезпечення автостанції кваліфікованими кадрами, створення безпечних і сприятливих умов для роботи працівників і обслуговування пасажирів, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує дотримання законності в діяльності автостанції та здійсненні її господарсько-економічних зв'язків, зміцнення договірної дисципліни та обліку. Захищає майнові інтереси автостанції в суді, органах державної влади та управління.