Інструкція для посади "Начальник автобусної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник автобусної станції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність автобусних станцій;
      - правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
      - податкове та екологічне законодавство;
      - типовий технологічний процес надання послуг пасажирських автостанцій;
      - перспективи технічного, технологічного, економічного і соціального розвитку автостанцій;
      - порядок укладання і виконання господарських договорів;
      - схему доріг, і маршрути руху автобусів;
      - порядок ведення звітності і документації;
      - основи економіки, організації праці і управління;
      - напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності;
      - етику ділового спілкування та і ведення переговорів;
      - трудове законодавство.

1.4. Начальник автобусної станції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник автобусної станції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник автобусної станції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник автобусної станції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує згідно з чинним законодавством діяльністю автобусної станції.

2.2. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності автостанції, ефективне використання майна.

2.3. Забезпечує виконання зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами.

2.4. Організовує безперебійну роботу всіх служб автостанції.

2.5. Забезпечує приймання і своєчасне відправлення автобусів, продаж квитків і організацію стоянки автобусів між рейсами, оперативне управління рухом автобусів на лініях приміського, міжміського, міжнародного сполучення, контроль екіпіровки та санітарного стану автобусів, високий рівень культури обслуговування пасажирів, надання умов відпочинку водіям між рейсами та пасажирам в очікуванні рейсів, а також зберігання їхнього багажу.

2.6. Організовує контроль за виконанням графіків відправки автобусів.

2.7. Організовує постійну роботу з запобігання причинам і умовам виникнення скарг пасажирів; вживає заходів за їхніми пропозиціями.

2.8. Організовує розробку і впровадження заходів, що сприяють розширенню послуг, які надаються пасажирам.

2.9. Організовує контроль за дотриманням працівниками правил обслуговування пасажирів.

2.10. Організовує роботи з поточного ремонту споруд автостанції, розробляє і впроваджує заходи щодо благоустрою, озеленення і прибирання території автостанції і прилеглих до неї територій.

2.11. Забезпечує контроль за дотриманням санітарного режиму в приміщеннях автостанції.

2.12. Аналізує результати роботи автобусної станції, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

2.13. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу автостанції.

2.14. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

2.15. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати.

2.16. Вживає заходів із забезпечення автостанції кваліфікованими кадрами, створення безпечних і сприятливих умов для роботи працівників і обслуговування пасажирів, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

2.17. Забезпечує дотримання законності в діяльності автостанції та здійсненні її господарсько-економічних зв'язків, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

2.18. Захищає майнові інтереси автостанції в суді, органах державної влади та управління.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник автобусної станції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник автобусної станції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник автобусної станції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник автобусної станції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник автобусної станції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник автобусної станції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник автобусної станції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник автобусної станції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник автобусної станції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник автобусної станції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник автобусної станції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник автобусної станції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник автобусної станції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник автобусної станції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник автобусної станції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник автобусної станції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.