* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів
Інструкція для посади "Начальник станції газовимірювальної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності ГВС; будову газовимірювальної станції; сучасні методи, прилади і обладнання ГВС; схему трубопроводів; діючі державні стандарти; основи економіки, організації виробництва, праці і керування; основи законодавства про охорону навколишнього середовища; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю газовимірювальної станції (ГВС). Забезпечує безперебійну і безпечну експлуатацію ГВС. Забезпечує дотримання технологічного регламенту роботи ГВС. Веде постійний контроль за правильним веденням витрат газу згідно з нормативними документами. Здійснює контроль та перевірку якості обладнання ГВС, виконання правил безпечного ведення робіт і правил експлуатації газовимірювальної станції. Контролює складання заявки на обладнання і матеріали для роботи ГВС. Визначає обсяги ремонтних робіт, складає проекти графіків планово-запобіжних ремонтів і контролює їх виконання. Виконує приписи органів державного нагляду і громадського контролю. Проводить технічну підготовку персоналу. Веде установлену документацію.