Інструкція для посади "Начальник станції газовимірювальної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник станції газовимірювальної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності ГВС;
      - будову газовимірювальної станції;
      - сучасні методи, прилади і обладнання ГВС;
      - схему трубопроводів;
      - діючі державні стандарти;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і керування;
      - основи законодавства про охорону навколишнього середовища;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Начальник станції газовимірювальної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник станції газовимірювальної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник станції газовимірювальної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник станції газовимірювальної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю газовимірювальної станції (ГВС).

2.2. Забезпечує безперебійну і безпечну експлуатацію ГВС.

2.3. Забезпечує дотримання технологічного регламенту роботи ГВС.

2.4. Веде постійний контроль за правильним веденням витрат газу згідно з нормативними документами.

2.5. Здійснює контроль та перевірку якості обладнання ГВС, виконання правил безпечного ведення робіт і правил експлуатації газовимірювальної станції.

2.6. Контролює складання заявки на обладнання і матеріали для роботи ГВС.

2.7. Визначає обсяги ремонтних робіт, складає проекти графіків планово-запобіжних ремонтів і контролює їх виконання.

2.8. Виконує приписи органів державного нагляду і громадського контролю.

2.9. Проводить технічну підготовку персоналу.

2.10. Веде установлену документацію.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник станції газовимірювальної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник станції газовимірювальної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник станції газовимірювальної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник станції газовимірювальної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник станції газовимірювальної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник станції газовимірювальної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник станції газовимірювальної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник станції газовимірювальної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник станції газовимірювальної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник станції газовимірювальної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник станції газовимірювальної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник станції газовимірювальної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник станції газовимірювальної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник станції газовимірювальної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник станції газовимірювальної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник станції газовимірювальної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.