* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства; у випадку здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів - основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень вантажів, в т.ч. небезпечних; порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом; перспективи технологічного, технічного, економічного та соціального розвитку галузі і підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; можливості ефективного використання автотранспортних засобів та виробничих потужностей; сучасні методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських договорів; порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв; організацію процесу перевезень і праці водіїв та інших працівників служби експлуатації; основи економіки, організації перевезень, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає і координує діяльність служби експлуатації підприємства з метою забезпечення перевізного процесу. Вживає заходів для своєчасного виконання підприємством договірних зобов'язань щодо якісних та безпечних перевезень пасажирів та вантажів. Організовує вивчення ринку транспортних послуг та потреб споживачів, виявляючи характер, обсяги і напрямки транспортних потоків. Керує підготовкою комплекту документів, необхідних для отримання підприємством ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених чинним законодавством. Забезпечує представництво інтересів підприємства при проведенні конкурсу щодо визначення перевізника для обслуговування автобусних маршрутів. За результатами конкурсу забезпечує укладання і контролює виконання договору перевезень. Бере участь в роботі з удосконалення транспортної мережі в регіоні. Керує розробкою і впровадженням новітніх технологій і методів організації перевезень. Організовує впровадження сучасних форм організації праці водіїв. Організовує контроль за станом дорожньої документації, обліком і витратами автомобільного палива. Керує діяльністю структурних підрозділів служби експлуатації підприємства, контролює результати її роботи, стан трудової і виробничої дисципліни.