* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Заступник директора видавництва з виробничих питань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують виготовлення друкованої продукції; порядок укладення і виконання договорів, контрактів, угод; організацію виробничого процесу; основи економіки, планування, управління, трудового законодавства; порядок розроблення виробничих планів і графіків випуску видань; вимоги до оформлення документації між видавництвом і поліграфічним підприємством щодо виконання виробничих замовлень та постачання поліграфічних матеріалів; технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва; редакційне й поліграфічне устаткування; вітчизняний та світовий досвід виготовлення друкованої продукції; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; методи ведення ділових бесід і переговорів; вимоги до охорони довкілля; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничою діяльністю видавництва, забезпечує випуск друкованої продукції згідно з держзамовленнями, плановими завданнями та укладеними договорами. Очолює роботу підзвітних підрозділів. Налагоджує виробничі зв'язки з підприємствами та організаціями. Стежить за своєчасним проходженням видань на всіх стадіях виробничого процесу (складання, друкування, брошурувально-палітурні роботи, випуск у світ). Перевіряє якість поліграфічного виконання видань. Керує економічним обґрунтуванням потреби в основних матеріалах, контролює їх витрачання друкарнями. Очолює розроблення і виконання планів та графіків випуску друкованої продукції. Визначає потребу видавництва у поліграфічних послугах. Приймає рішення про укладення угод на виконання виробничих замовлень і постачання матеріалів. Розробляє заходи щодо підвищення ефективності виробничої діяльності видавництва, поліпшення якості друкованої продукції, прискорення проходження видань у виробництві та зниження їх собівартості. Перевіряє якість основних поліграфічних матеріалів і готових видань на відповідність до вимог чинної нормативної документації. Вивчає та впроваджує у редакційно-виробничу практику новітні технології та устаткування. Приймає рішення про заохочення працівників або притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.