* *
Інструкція для посади "Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства;
      - у випадку здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів - основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту;
      - правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
      - правила перевезень вантажів, в т.ч. небезпечних;
      - порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
      - перспективи технологічного, технічного, економічного та соціального розвитку галузі і підприємства;
      - профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства;
      - можливості ефективного використання автотранспортних засобів та виробничих потужностей;
      - сучасні методи господарювання та управління;
      - порядок укладення і виконання господарських договорів;
      - порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв;
      - організацію процесу перевезень і праці водіїв та інших працівників служби експлуатації;
      - основи економіки, організації перевезень, праці та управління;
      - напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - трудове законодавство.

1.4. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає і координує діяльність служби експлуатації підприємства з метою забезпечення перевізного процесу.

2.2. Вживає заходів для своєчасного виконання підприємством договірних зобов'язань щодо якісних та безпечних перевезень пасажирів та вантажів.

2.3. Організовує вивчення ринку транспортних послуг та потреб споживачів, виявляючи характер, обсяги і напрямки транспортних потоків.

2.4. Керує підготовкою комплекту документів, необхідних для отримання підприємством ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.5. Забезпечує представництво інтересів підприємства при проведенні конкурсу щодо визначення перевізника для обслуговування автобусних маршрутів.

2.6. За результатами конкурсу забезпечує укладання і контролює виконання договору перевезень.

2.7. Бере участь в роботі з удосконалення транспортної мережі в регіоні.

2.8. Керує розробкою і впровадженням новітніх технологій і методів організації перевезень.

2.9. Організовує впровадження сучасних форм організації праці водіїв.

2.10. Організовує контроль за станом дорожньої документації, обліком і витратами автомобільного палива.

2.11. Керує діяльністю структурних підрозділів служби експлуатації підприємства, контролює результати її роботи, стан трудової і виробничої дисципліни.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.