* *

 Категорія - Фахівці |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Агент рекламний у видавничо-поліграфічній діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали й документи, які стосуються торговельної діяльності; законодавство про рекламу; види реклами та основи організації рекламної діяльності; поточні й перспективні плани випуску видань; основи психології; прийоми й методи ділового спілкування і ведення переговорів; основи законодавства про працю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює як посередник роботу з репрезентації та розширення зон присутності видавничої продукції на ринку збуту. Виконує комплекс заходів, спрямованих на сприяння реалізації видань, дотримуючись чинних етичних норм рекламування продукції. Вивчає вимоги потенційних покупців до тематики видань та їх поліграфічного виконання. Інформує книгорозповсюджувальні організації про нові видання, характеризуючи їх зміст та особливості поліграфічного виконання. Здійснює пошук рекламодавців для надання рекламних послуг стороннім підприємствам, організаціям, приватним особам з розміщення їх рекламних матеріалів у періодичному виданні, переконуючи їх, що саме ця рекламна послуга їм потрібна. Складає і подає в установлені терміни відповідну звітність. Вживає заходів щодо забезпечення участі потенційних покупців у презентаціях видань, книжкових виставках, ярмарках. Бере участь у проведенні рекламних кампаній. Подає пропозиції щодо вдосконалення методів рекламування видань та коригування витрат на рекламу. Встановлює зв'язок із засобами масової інформації з питань розміщення реклами. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід організації рекламної роботи. Опановує нові види реклами, що забезпечують просування видання на внутрішньому й зовнішньому ринку видавничої продукції.